Grammy Awards 2022: Bold and Diverse Fashion Statements on the Red Carpet

The Grammy Awards are not known for adhering to traditional fashion norms, and this year was no exception. As the music industry gathered for the non-televised portion of the award-giving event, the red carpet showcased a mix of classic black, shimmering outfits, and vibrant colors.

Among the standout fashion choices were the striking jewelry worn by Rufus Wainwright and Collie Buddz. Wainwright sported an impressive collection of gold necklaces, while Buddz adorned his lapel with a cluster of jeweled brooches, perfectly capturing the latest trend.

While there was plenty of old-school elegance on display, with jazz musician Lakecia Benjamin donning an embellished gold gown, and singer-songwriter Lila Downs showcasing her Mexican heritage in a black ensemble complete with a shawl and two long braids, it was the combination of bold and diverse fashion that truly stole the show.

Bright pops of red, orange, and purple punctuated the red carpet, adding an exciting energy to the evening. English musician Romy, in particular, turned heads with a sparkly red tuxedo ensemble and a sheer lace blouse peeking out, demonstrating both glamour and edginess.

The winners of the early Premiere ceremony proudly displayed their Grammy Awards around their necks, a symbol of their incredible achievements. As the evening progressed, it became clear that Grammy fashion is not just about making a statement, but also embracing individuality and celebrating the diverse styles within the music industry.

For a more comprehensive look at this year’s Grammy Awards, including coverage of the main event, visit https://apnews.com/hub/grammy-awards.

Årets Grammy Awards är inte kända för att hålla sig till traditionella mode normer, och i år var inget undantag. När musikbranschen samlades för den icke-TV-sända delen av prisutdelningen, visades en blandning av klassiskt svarta, skimrande kläder och livfulla färger upp på röda mattan.

Bland de mest framträdande modevalen fanns de slående smyckena som bars av Rufus Wainwright och Collie Buddz. Wainwright bar en imponerande samling av guldhalsband, medan Buddz prydd sin slagborr med en klunga av juvelsmycken, vilket perfekt fångade den senaste trenden.

Medan det fanns gott om gammaldags elegans på displayen, med jazzmusikern Lakecia Benjamin i en utsmyckad guldklänning och sångerskan Lila Downs som visade upp sin mexikanska arv i en svart helhet med en sjal och två långa flätor, var det kombinationen av djärv och mångfaldig mode som verkligen stal showen.

Vibranta inslag av rött, orange och lila punkterade den röda mattan och gav en spännande energi till kvällen. Engelsk musiker Romy, i synnerhet, fick huvudena att vändas med en gnistrande röd kostymensemble och en genomskinlig spetsblus tittande fram, vilket visade både glamour och skärpa.

Vinnarna av den tidiga Premiere-ceremonin bar stolt sina Grammy Awards runt halsen, en symbol för deras otroliga prestationer. I takt med att kvällen fortskred blev det tydligt att Grammy-mode handlar inte bara om att göra ett uttalande, utan också om att omfamna individualitet och fira de olika stilarna inom musikbranschen.

För en mer omfattande titt på årets Grammy Awards, inklusive bevakning av huvudevenemanget, besök https://apnews.com/hub/grammy-awards.