Elizabeth Taylor and the Timeless Allure of Bulgari Emeralds

Bulgari, the renowned Roman jeweler, has long been associated with the glamorous world of film. During the Dolce Vita era of the 50s and 60s, their vibrant colored gemstone creations attracted the attention of Hollywood stars and Cinecitta elite alike. Their Via Condotti store in Rome became a hub for the glitterati, with clients including coveted names like Gina Lollobrigida, Anita Ekberg, Audrey Hepburn, and above all, Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor, known for her insatiable love for jewelry, possessed an impressive collection of exceptional pieces from Bulgari. Each one more breathtaking than the last. On her wedding day to Richard Burton in 1964, she adorned herself with a Bulgari diamond and emerald brooch, a gift from Burton during their engagement. Pinned delicately to her daffodil-yellow chiffon dress, the brooch added a touch of elegance to her bridal ensemble. Completing her look, Taylor chose hyacinths and lilies of the valley to adorn her hair.

Richard Burton, Taylor’s beloved husband, once remarked that “The only word Elizabeth knows in Italian is Bulgari.” This affectionate statement stands testament to the deep connection between Taylor and the jeweler’s exquisite creations. While Taylor is no longer with us, her love for Bulgari and their mesmerizing emeralds lives on, an eternal symbol of beauty and timeless allure.

Emerald, the birthstone for the month of May, continues to captivate with its rich and vivid green color. Just like Elizabeth Taylor, people around the world are drawn to the allure of Bulgari’s emerald jewels. The legacy of this iconic Hollywood star, intertwined with the brilliance of Bulgari, epitomizes the everlasting charm and allure of these precious gemstones.

Bulgari, den berömda romerska juveleraren, har länge varit förknippad med den glamorösa filmvärlden. Under Dolce Vita-eran på 50- och 60-talet lockade deras vibrerande ädelstenskreationer uppmärksamheten från Hollywood-stjärnor och Cinecitta-eliten. Deras butik på Via Condotti i Rom blev en knutpunkt för kändisarna, med kunder som Gina Lollobrigida, Anita Ekberg, Audrey Hepburn och framför allt Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor, känd för sin oemättliga kärlek till smycken, ägde en imponerande samling exceptionella Bulgari-stycken. Varje smycke var mer andlöst än det föregående. På sin bröllopsdag med Richard Burton 1964 pryddes hon med en Bulgari-diamant- och smaragdbroch, en gåva från Burton under deras förlovning. Fäst varsamt på hennes gula chiffongklänning tillförde broschen en touch av elegans till hennes brudensemble. För att fullända sin look valde Taylor hyacinter och liljekonvaljer att pryda sitt hår.

Richard Burton, Taylors älskade make, sa en gång att “Det enda ordet Elizabeth kan på italienska är Bulgari.” Detta kärleksfulla uttalande står som ett bevis på det djupa bandet mellan Taylor och juvelerarens utsökta kreationer. Även om Taylor inte längre är med oss, lever hennes kärlek till Bulgari och deras förtrollande smaragder vidare, som en evig symbol för skönhet och tidlös lockelse.

Smaragd, sten för födelsemånaden maj, fortsätter att fascinera med sin djupa och levande gröna färg. Precis som Elizabeth Taylor dras människor över hela världen till Bulgari smaragdsädelstenarnas lockelse. Arvet från denna ikoniska Hollywood-stjärna, sammanflätat med Bulgari’s briljans, personifierar den eviga charm och dragningskraft som dessa värdefulla ädelstenar innehar.

Jargoner:
1. Dolce Vita era – En period på 50- och 60-talet, känd för dess glamourösa livsstil och kulturellt blomstrande scen, särskilt i Italien.
2. Cinecitta – En stor filmstudio i Rom, Italien, som har varit värd för många framstående filmproduktioner.

Vanliga frågor (FAQ):
1. Vilka Hollywood-stjärnor bar Bulgari-smycken under Dolce Vita-eran?
2. Vilken färg hade Elizabeth Taylors brudklänning på hennes bröllopsdag?
3. Vilken typ av blommor använde Elizabeth Taylor för att dekorera sitt hår på sin bröllopsdag?
4. Vad är Bulgari mest kända för?
5. Vilken ädelsten lockar människor runt om i världen till Bulgari?

För mer information om Bulgari och deras smycken, besök Bulgari’s hemsida.