Goldie Jewelry Studio: A New Chapter for Ethical Fashion in Hoboken

Hoboken shoppers have long been familiar with the beloved Margo Market concept store, which closed its doors in February 2024 after six successful years. However, owner Maggie Emma is not done bringing her unique vision to the Mile Square just yet. In an exciting announcement, the team behind Margo Market revealed that they will be opening a new pop-up jewelry shop in the same location.

Introducing Goldie Jewelry Studio, the latest venture from the Margo Market team. Set to open on February 22nd, the pop-up will run until June 2024. Located at 1102 Washington Street, Goldie Jewelry Studio will feature a diverse selection of jewelry from various designers, as well as a charm bar and permanent jewelry offerings. From fine jewelry to semi-precious and demi-fine pieces, there will be something for every style and budget.

One of the defining characteristics of Margo Market was its commitment to ethically-sourced products, and Goldie Jewelry Studio will continue this tradition. While the store will showcase designs from independent brands around the world, there will also be a focus on supporting local artisans and giving back to causes.

Maggie Emma, a long-time Hoboken resident herself, has always believed in connecting consumers with the hands that create their purchases. Through partnerships with organizations such as Indigo Africa and Wend, Margo Market made a positive impact by investing in artisan education and supporting environmental conservation efforts.

With its Scandinavian-inspired style and bohemian vibe, Margo Market provided a truly unique shopping experience. Goldie Jewelry Studio aims to carry on this tradition, offering Hoboken residents and visitors a chance to discover beautifully crafted jewelry that aligns with their values.

Keep an eye out for updates from Goldie Jewelry Studio on Instagram as they embark on this exciting new chapter in ethical fashion.

Hobokenshoppande har länge varit bekanta med den älskade konceptbutiken Margo Market, som stängde sina dörrar i februari 2024 efter sex framgångsrika år. Men ägaren Maggie Emma är inte klar med att föra sin unika vision till Mile Square än. I en spännande tillkännagivande avslöjade Margo Market-teamet att de kommer att öppna en ny tillfällig smyckesbutik på samma plats.

Här är Goldie Jewelry Studio, det senaste äventyret från Margo Market-teamet. Öppningen är planerad till den 22 februari och pop-up-butiken kommer att vara öppen till juni 2024. Belägen på 1102 Washington Street kommer Goldie Jewelry Studio att erbjuda ett brett urval av smycken från olika designers, samt en charmbar och permanenta smycken erbjudanden. Från fina smycken till halvädla och demi-fina smycken kommer det att finnas något för varje stil och budget.

En av de definierande egenskaperna hos Margo Market var deras engagemang för etiskt framställda produkter, och Goldie Jewelry Studio kommer att fortsätta denna tradition. Medan butiken kommer att visa upp designer från oberoende varumärken över hela världen kommer det också att finnas fokus på att stödja lokala konstnärer och bidra till välgörenhetsändamål.

Maggie Emma, som själv är en långvarig invånare i Hoboken, har alltid trott på att koppla samman konsumenter med de händer som skapar deras köp. Genom samarbeten med organisationer som Indigo Africa och Wend gjorde Margo Market en positiv påverkan genom att investera i konstnärlig utbildning och stödja miljöskyddsinsatser.

Med sin skandinaviskt inspirerade stil och bohemiska atmosfär erbjöd Margo Market en verkligen unik shoppingupplevelse. Goldie Jewelry Studio har som mål att fortsätta denna tradition genom att erbjuda Hobokens invånare och besökare möjligheten att upptäcka vackert handgjorda smycken som är i linje med deras värderingar.

Håll utkik efter uppdateringar från Goldie Jewelry Studio på Instagram när de ger sig ut på detta spännande nya kapitel inom etisk mode.