Increase in Break-Ins Plagues Local Store Owner

According to a recent press release, a local store owner in Nanaimo has experienced yet another break-in, just eight days after a previous incident. The second break-in occurred during broad daylight, around 5:30 p.m. on Sunday, March 3rd. The suspect, wielding a sledgehammer, smashed through the store’s front window and proceeded to shatter two glass display cases. He managed to snatch a few packaged mint collector coins before fleeing in the direction of Bowen Park. Meanwhile, the store’s alarm was blaring throughout the entire ordeal.

Store owner Jeff Ross stated that while the value of the stolen coins amounted to only $100, the damages caused to the display cases and window reached approximately $2,000. This unfortunate incident follows a similar event the weekend prior, where the store lost valuable pocket and wrist watches. These watches, with an estimated value of up to $4,000, were taken by a suspect who had smashed the store’s other front window while riding a bicycle.

Ross, who owns a total of 12 stores on the Island dealing in gold and silver, tools, and other items, has endured frequent break-ins throughout the 25 years of his business operations. In fact, this recent break-in marks the 25th incident he has faced, with total losses amounting to over $200,000. Unfortunately, only two people have been caught in connection with these crimes thus far.

The repeated break-ins have pushed Ross to take added security measures, such as fitting metal roll-down shutters to the storefront, costing him approximately $15,000. Despite already having three locks on the door, bars across the windows, a scissor gate, and security film on the windows, Ross is left wondering what more he can do to protect his business. Expressing his frustrations, he questions why anyone would want to open a business in today’s uncertain times.

While the Nanaimo RCMP has initiated an investigation into these incidents, they have not yet provided any further details or comments at this time.

READ ALSO: Recent Smash-and-Grab Break-In at Nanaimo Jewellery Store Leaves Valuable Watches Stolen

Enligt ett nyligen pressmeddelande har en lokalbutiksinnehavare i Nanaimo drabbats av ännu ett inbrott, bara åtta dagar efter en tidigare incident. Det andra inbrottet inträffade mitt på dagen, runt kl. 17:30 på söndagen den 3 mars. Misstänkt, som bar en slägga, krossade butikens främre fönster och förstörde sedan två glasmonter. Han lyckades snappa åt sig några förpackade mynt till samlare innan han flydde i riktning mot Bowen Park. Samtidigt ljöd butikens larm under hela händelsen.

Butiksinnehavaren Jeff Ross uppgav att värdet av de stulna mynten bara uppgick till 100 dollar, men att skadorna på montrarna och fönstret beräknas vara cirka 2 000 dollar. Detta olyckliga händelseförlopp följer på en liknande händelse helgen före, då butiken förlorade värdefulla fick- och armbandsur. Dessa klockor, med ett uppskattat värde på upp till 4 000 dollar, togs av en misstänkt som hade krossat butikens andra främre fönster medan han cyklade förbi.

Ross, som äger totalt 12 butiker på ön som handlar med guld, silver, verktyg och andra föremål, har genom åren drabbats av frekventa inbrott under sina 25 år av verksamhet. Faktum är att detta senaste inbrott markerar det 25:e händelsen som han står inför, och de totala förlusterna uppgår till över 200 000 dollar. Tyvärr har endast två personer hittills blivit gripna i samband med dessa brott.

De upprepade inbrotten har tvingat Ross att vidta extra säkerhetsåtgärder, som att montera metalljalusier i butikens förråd, vilket kostade honom cirka 15 000 dollar. Trots att han redan har tre lås på dörren, galler för fönstren, ett vikportsskydd och säkerhetsfilm på fönstren, undrar Ross vad mer han kan göra för att skydda sin verksamhet. Han uttrycker sin frustration och frågar sig varför någon skulle vilja öppna en företag verksamhet i dagens osäkra tider.

Nanaimo RCMP har inlett en utredning om dessa händelser, men har ännu inte gett några ytterligare detaljer eller kommentarer.

Vanliga frågor:
1. Hur många inbrott har inträffat i butiksinnehavarens butiker tidigare?
2. Hur mycket var de stulna mynten värda?
3. Vad hade tidigare stulna föremål för värde?
4. Vilka säkerhetsåtgärder har butiksinnehavaren vidtagit?
5. Har några misstänkta gripits i samband med inbrotten?

Definitioner:
– Sledgehammer: En stor och tung slägga.
– Glass display cases: Glasmontrar som används för att visa upp varor.
– Valuable: Värdefull.
– Metal roll-down shutters: Metalljalusier som kan fällas ned för att stänga igen butikens förråd.
– Scissor gate: En typ av säkerhetsgrind.

Rekommenderade relaterade länkar:
Nanaimo
RCMP