Användning av mobiltelefoner och smycken i intensivvårdsavdelningar

I en nyligen utfärdad riktlinje rekommenderar den centrala regeringen att vårdpersonal i intensivvårdsavdelningar bör avstå från att använda mobiltelefoner och bära smycken nedanför armbågen under tjänstgöring. Detta kan verka som en obetydlig fråga, men det har betydande konsekvenser när det gäller smittskydd och patientsäkerhet.

Det primära skälet till denna rekommendation är att minimera risken för korskontaminering i intensivvårdsavdelningen. I en högtrycksmiljö som en intensivvårdsavdelning är vårdpersonal ständigt i nära kontakt med allvarligt sjuka patienter som kan ha svagt immunförsvar. Som en följd är de i hög riskzon för att bli smittade och sprida vidare infektioner.

Enligt uppgifter från TOI säger generaldirektören för hälsotjänster (DGHS), Atul Goyal, att rekommendationen har tagits som svar på existerande bevis som tyder på att det är större risk för mikroorganismer på huden när smycken bärs nedanför armbågen. Han skrev den 19 april att användning av mobiltelefoner under tjänstgöring ökar risken för infektion, särskilt i kritiska miljöer som intensivvårdsavdelningar, vårdavdelningar efter operation och operationssalar.

Varför är det inte tillåtet att använda mobiltelefoner och smycken i intensivvårdsavdelningar? Mobiltelefoner är en av de mest använda personliga enheterna och har visat sig bära en betydande mängd mikroorganismer, inklusive bakterier, virus och svampar. Dessa mikroorganismer kan lätt överföras från mobiltelefoner till vårdpersonalens händer och sedan vidare till patienter eller andra ytor i intensivvårdsavdelningen. Dessutom placeras mobiltelefoner ofta på olika ytor, inklusive sängbord och medicinsk utrustning, vilket ytterligare ökar risken för förorening.

Likaså kan smycken som ringar, armband och klockor också bära skadliga mikroorganismer och utgöra en risk för spridning av infektioner. Vårdpersonal som bär smycken kan oavsiktligt röra sina ansikten eller justera smyckena under tiden de vårdar patienter, vilket ökar risken för korskontaminering.

Betydelsen av hygien och arbetsrutiner är oerhört viktig. Goel rekommenderade att sjukhusen uppdaterar sina SOP:er (standardiserade arbetsrutiner) för handhygien för att inkludera tydliga riktlinjer för när och var armbandsur är tillåtna. Detta beror på att det har förekommit fall i det förflutna där allvarliga hälsoproblem hos patienter efter kirurgi har orsakats av läkares försumlighet.

Det är enligt lag krav på vårdpersonal att ta av sig smycken, inklusive armbandsur, religiösa band, armband, ringar och bangles.

Indien har den högsta börda av sjukhushygieniska antibiotikaresistenta infektioner. En ny publikation med titeln Antibiotikaresistens: Att möta hotet mot mänskligheten hävdar att det största antalet sjukhushygieniska antibiotikaresistenta infektioner (HARIs) observeras i Indien. Det förekommer 136 miljoner HARIs över hela världen varje år, där Kina, Pakistan och Indien har de högsta nivåerna.

Allvarliga infektioner som individer drabbas av under behandling av sjukdomar eller operationer kallas sjukhushygieniska infektioner. Dessa är de vanligaste och mest komplexa infektionerna som uppstår i den medicinska miljön. Dessutom har längre sjukhusvistelser, högre sjukvårdskostnader och högre morbidsitets- och mortalitetsnivåer alla kopplats till dessa infektioner.

LÄS OCKSÅ: Enligt en studie kan frekvent konsumtion av skaldjur öka risken för exponering av “evigvarande kemikalier”

I en nyligen utfärdad riktlinje rekommenderar den centrala regeringen att vårdpersonal i intensivvårdsavdelningar bör avstå från att använda mobiltelefoner och bära smycken nedanför armbågen under tjänstgöring. Detta kan verka som en obetydlig fråga, men det har betydande konsekvenser när det gäller smittskydd och patientsäkerhet.

Vanliga frågor:

Q: Varför rekommenderar den centrala regeringen att vårdpersonal i intensivvårdsavdelningar inte använder mobiltelefoner och bär smycken?
A: Rekommendationen syftar till att minimera risken för korskontaminering i intensivvårdsavdelningen och säkerställa patientsäkerheten. Mobiltelefoner och smycken kan bära skadliga mikroorganismer som kan överföras till patienter och andra ytor inom avdelningen.

Q: Varför är mobiltelefoner en riskfaktor för infektion i intensivvårdsavdelningar?
A: Mobiltelefoner bär en betydande mängd mikroorganismer, inklusive bakterier, virus och svampar. Dessa mikroorganismer kan lätt överföras från telefonerna till vårdpersonalens händer och sedan vidare till patienter eller andra ytor i avdelningen.

Q: Varför är smycken också förbjudna i intensivvårdsavdelningar?
A: Smycken som ringar, armband och klockor kan också bära skadliga mikroorganismer och öka risken för spridning av infektioner. Vårdpersonal som bär smycken kan oavsiktligt röra sina ansikten eller justera smyckena, vilket kan leda till korskontaminering.

Q: Vad är sjukhushygieniska antibiotikaresistenta infektioner (HARIs)?
A: HARIs är allvarliga infektioner som individer drabbas av under behandling av sjukdomar eller operationer. Indien har den högsta börda av sådana infektioner i världen.

Definitioner:

– Korskontaminering: Överföring av skadliga mikroorganismer från en yta eller person till en annan.
– Mikroorganismer: Mikroskopiska organismer som inkluderar bakterier, virus och svampar.
– Hygien: Praktik och beteenden som syftar till att upprätthålla hälsa och förebygga sjukdomar.
– SOP: Förkortning för Standardiserade Arbetsrutiner, vilket innebär att tydliga och standardiserade rutiner följs för att säkerställa korrekta och hygieniska arbetsmetoder.

Relaterade länkar:

World Health Organization – Situation of healthcare-associated infections in LMICs (WHO)
Antibiotic Resistant Infections: Low Cost Replacement