WJA Expands its Reach into Canada with the Launch of WJA Toronto

The Women’s Jewelry Association (WJA) has set its sights on the Canadian jewelry industry with the official opening of WJA Toronto. This move represents the association’s first major venture into the Canadian market, following a successful partnership with the Canadian Jewellers Association (CJA) in 2023.

To ensure a strong and successful launch, WJA has appointed Alanna Campbell and Shelbey Dodds as co-presidents of WJA Toronto. Campbell, who owns AC Appraisals in Ottawa and serves as the membership coordinator for CJA, brings a wealth of experience to the role. She previously served as a board member of the New York Metro WJA in 2022 and 2023. Dodds, a talented jeweler based in Toronto and an alumna of NSCAD University, has been instrumental in the success of Triocast, helping the company achieve sales exceeding $1 million.

Joining Campbell and Dodds on the 2024 WJA Toronto board are a group of highly accomplished individuals in the industry. Sydney Abrams of Fair Trade Jewellery Co., Gada Alejlo of Williams Distinctive Gems, Anita Bhandari of Aarkish Diamonds, Sanaz Doost of Sanaz Doost Fine Jewelry, Ari Fudim of York International Gems Ltd, and Ashley McFarlane of Omi Woods all bring their unique expertise and talents to the chapter.

WJA President Susan Chandler expressed her excitement for the launch of WJA Toronto and the potential it holds for the Canadian jewelry industry. The co-presidents and the board members are eager to bring the WJA mission to Canada and make a positive impact on the industry.

With its expansion into Canada, WJA is poised to foster connections, provide support, and empower women jewelry professionals in this new market. The launch of WJA Toronto represents an exciting milestone for both the association and the Canadian jewelry industry, and we can’t wait to see what the future holds.

Womens Jewelry Association (WJA) har satt sin sikte på den kanadensiska smyckesbranschen med den officiella öppningen av WJA Toronto. Detta är föreningens första stora satsning på den kanadensiska marknaden, efter ett framgångsrikt samarbete med Canadian Jewellers Association (CJA) år 2023.

För att säkerställa en stark och framgångsrik lansering har WJA utsett Alanna Campbell och Shelbey Dodds till medföreståndare för WJA Toronto. Campbell, som äger AC Appraisals i Ottawa och är medlemskoordinator för CJA, har en gedigen erfarenhet inom branschen. Hon har tidigare varit styrelsemedlem i New York Metro WJA under 2022 och 2023. Dodds, en talangfull guldsmed baserad i Toronto och tidigare elev vid NSCAD University, har varit avgörande för Triocasts framgång och hjälpt företaget att nå försäljningssiffror över 1 miljon dollar.

Till 2024 års styrelse för WJA Toronto har Campbell och Dodds fått sällskap av en grupp högt meriterade personer inom branschen. Sydney Abrams från Fair Trade Jewellery Co., Gada Alejlo från Williams Distinctive Gems, Anita Bhandari från Aarkish Diamonds, Sanaz Doost från Sanaz Doost Fine Jewelry, Ari Fudim från York International Gems Ltd och Ashley McFarlane från Omi Woods kommer alla att bidra med sin unika expertis och talanger till kapitlet.

WJA-presidenten Susan Chandler uttrycker sin entusiasm inför lanseringen av WJA Toronto och potentialen den innebär för den kanadensiska smyckesbranschen. Medföreståndarna och styrelsemedlemmarna ser fram emot att föra WJAs uppdrag till Kanada och göra en positiv påverkan på branschen.

Med sin expansion till Kanada är WJA redo att främja samarbete, erbjuda stöd och stärka kvinnliga smyckesproffs på denna nya marknad. Lanseringen av WJA Toronto markerar en spännande milstolpe både för föreningen och den kanadensiska smyckesbranschen, och vi ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda.

1. Vad är Women’s Jewelry Association (WJA)?
Womens Jewelry Association (WJA) är en organisation som främjar kvinnors deltagande och framgång inom smyckesbranschen.

2. Varför har WJA öppnat WJA Toronto?
WJA har öppnat WJA Toronto för att satsa på den kanadensiska smyckesmarknaden och främja kvinnliga smyckesproffs i Kanada.

3. Vem har utsetts till co-presidents för WJA Toronto?
Alanna Campbell och Shelbey Dodds har utsetts till medföreståndare för WJA Toronto.

4. Vilka personer ingår i 2024 års styrelse för WJA Toronto?
Sydney Abrams, Gada Alejlo, Anita Bhandari, Sanaz Doost, Ari Fudim och Ashley McFarlane ingår i 2024 års styrelse för WJA Toronto.

5. Vad är WJAs uppdrag i samband med lanseringen av WJA Toronto?
WJAs uppdrag är att främja samarbete, erbjuda stöd och stärka kvinnliga smyckesproffs på den kanadensiska marknaden genom lanseringen av WJA Toronto.

För mer information, besök Women’s Jewelry Association (WJA) hemsida: www.womensjewelryassociation.com