Successful Bangkok Gems and Jewelry Fair Surpasses Expectations

The recently concluded 69th Bangkok Gems and Jewelry Fair held at the Queen Sirikit National Convention Center has been hailed as a resounding success, surpassing expectations and showcasing Thailand’s prowess in the industry. With estimated orders exceeding 3.7 billion baht and nearly 40,000 participants, the event proved to be a significant milestone for the gems and jewelry sector.

The Department of International Trade Promotion (DITP) and the Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT) jointly organized the fair and expressed their satisfaction with the outcomes. Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit, the Director-General of DITP, commended the event’s achievement, emphasizing that it marked a 12 percent increase over the initial target. Over 1,125 exhibitors from both domestic and international origins showcased their products across the convention center’s halls.

International visitors from 112 countries flocked to the fair, with India, China, Myanmar, Sri Lanka, and the United States being the top attendees. In particular, there was a noticeable increase in buyers from Europe and America, suggesting a positive trend for Thailand’s gem and jewelry export markets. The event also attracted buyers from nine new countries, including Tunisia, Croatia, and Malta, signifying the fair’s growing global recognition.

The presence of HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya added a regal touch to the event. As a testament to her commitment to promoting Thai artisanship and elevating the Thai gems and jewelry industry’s international status, the Princess allowed the exhibition of her own high jewelry designs under the brand SIRIVANNAVARI x BEAUTY GEMS. This special exhibition, titled “Heirlooms of Elegance,” garnered significant interest and admiration from attendees.

Mr. Sumed Prasongpongchai, the Director-General of GIT, highlighted the fair’s significance as one of the world’s top five jewelry trade shows. It serves as a vital platform for propelling the Thai gems and jewelry industry onto the global stage. Several international organizations, including the International Colored Gemstone Association (ICA) and the ASEAN Gem and Jewellery Trade Association (AGJA), utilized the event to organize activities for their members.

Furthermore, the fair facilitated collaborations and discussions on potential support from various organizations, such as the Tanzanian Ministry of Minerals and the Yunnan Small and Medium Enterprise Association of China. These engagements demonstrate the international recognition and networking opportunities provided by the Bangkok Gems and Jewelry Fair.

In addition to the traditional trade promotions, the organizers leveraged digital platforms to expand the reach of Thai gem and jewelry products. A Live Commerce event was hosted in collaboration with Huatai Jewelry Trading Platform and TaoBao Global, targeting consumers in China. This initiative attracted over 130 million online viewers, resulting in product orders worth over 500 million baht.

The fair also featured special showcases, such as the New Faces zone dedicated to emerging entrepreneurs, The Jewellers showcase presenting creative products from upcoming designers, and The Spiritual Power Showcase “RIT-RICH,” exploring the value creation from Thai soft power. These exhibitions and activities added depth and uniqueness to the fair, further highlighting Thailand’s position as a global player in the gems and jewelry industry.

Overall, the 69th Bangkok Gems and Jewelry Fair proved to be a thriving platform for fostering business opportunities, showcasing Thai artistry, and solidifying Thailand’s position as a key destination for the global gems and jewelry industry.

Den nyligen avslutade 69: e Bangkok Gems and Jewelry Fair som hölls vid Queen Sirikit National Convention Center har hyllats som en stor framgång, överträffat förväntningarna och visat Thailands förmåga inom branschen. Med beräknade beställningar på över 3,7 miljarder baht och nästan 40 000 deltagare visade evenemanget sig vara en betydande milstolpe för ädelstenar och smycken sektorn.
Organiserad av avdelningen för internationell handelsfrämjande (Department of International Trade Promotion, DITP) och Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT), uttryckte de sitt nöje med resultaten. Herr Phusit Ratanakul Sereroengrit, den generaldirektören för DITP kommenderade evenemangets prestation och betonade att det markerade en ökning med 12 procent jämfört med den ursprungliga målet. Över 1 125 utställare från både inhemska och internationella ursprung visade upp sina produkter i konferenscentrets hallar.
Internationella besökare från 112 länder flockades till mässan, med Indien, Kina, Myanmar, Sri Lanka och USA som de främsta deltagarna. Särskilt märktes det en ökning av köpare från Europa och Amerika, vilket tyder på en positiv trend för Thailands exportmarknader för ädelstenar och smycken. Evenemanget lockade också köpare från nio nya länder, inklusive Tunisien, Kroatien och Malta, vilket innebar mässets växande globala erkännande.
Närvaron av HH. Prinsessan Sirivannavari Nariratana Rajakanya gav en kunglig touch till evenemanget. Som bevis på hennes engagemang för att främja thailändskt yrkeskunnande och höja den thailändska ädelstens- och smyckesindustrins internationella status tillät prinsessan utställningen av sina egna höga smyckesdesigner under varumärket SIRIVANNAVARI x BEAUTY GEMS. Denna specialutställning, med titeln “Arvegods av elegans,” väckte stort intresse och beundran från deltagarna.
Herr Sumed Prasongpongchai, generaldirektören för GIT, betonade mässans betydelse som en av världens fem främsta smyckesmässor. Den fungerar som en viktig plattform för att lyfta upp den thailändska ädelstens- och smyckesindustrin på den globala scenen. Flera internationella organisationer, inklusive International Colored Gemstone Association (ICA) och ASEAN Gem and Jewellery Trade Association (AGJA), använde evenemanget för att organisera aktiviteter för sina medlemmar.
Utöver de traditionella handelsfrämjandena använde arrangörerna digitala plattformar för att utöka räckvidden för thailändska ädelstens- och smyckesprodukter. Ett Live Commerce-evenemang arrangerades i samarbete med Huatai Jewelry Trading Platform och TaoBao Global, riktat mot konsumenter i Kina. Denna initiativ lockade över 130 miljoner online-tittare och genererade beställningar på över 500 miljoner baht.
Mässan presenterade också särskilda utställningar som New Faces-zonen, dedikerad åt nya entreprenörer, The Jewellers showcase som presenterade kreativa produkter från kommande designers, och The Spiritual Power Showcase “RIT-RICH” som utforskade värdet av thailändsk mjuk makt. Dessa utställningar och aktiviteter tillförde djup och unikhet till mässan och lyfte fram Thailands position som en global aktör inom ädelstens- och smyckesbranschen.
Sammanfattningsvis visade 69: e Bangkok Gems and Jewelry Fair sig vara en blomstrande plattform för att främja affärsmöjligheter, visa upp thailändskt hantverk och befästa Thailands position som en viktig destination för den globala ädelstens- och smyckesindustrin.