Sabyasachi: Designing High Jewellery with a Twist

Fashion and jewellery designer Sabyasachi recently unveiled his latest collection of High Jewellery in collaboration with Bergdorf Goodman, a renowned retailer in New York City. The collection showcases Sabyasachi’s unique vision, combining traditional elements with contemporary aesthetics.

One of the highlights of the collection is The Byzantine Cravate, a piece inspired by men’s tailoring reimagined for women. It features intricate details and a mix of gemstones and diamonds. Another standout piece is The Moulin Rouge Suite, which incorporates influences from various historical periods and cultures. It combines craftsmanship from Medieval, Byzantine, Georgian, Victorian, Italian, and Bengal renaissance movements.

Sabyasachi’s love for jewellery is evident in his creations. He believes in the power of statement-making pieces that can be cherished for generations. His designs strike a balance between maximalism and minimalism, resulting in pieces that are both visually striking and authentic.

The designer pays tribute to the master goldsmiths of Calcutta, known as the babus, who played a significant role in India’s jewellery heritage. Sabyasachi reminisces about his childhood fascination with his grandmother’s handmade necklace from Calcutta’s most esteemed jewellery store. This inspired him to create jewellery that reflects the richness of Bengali craftsmanship and culture.

To revive Bengal’s jewellery legacy, Sabyasachi has brought back skilled artisans to Calcutta. His Jewellery Atelier consists of a team of experts specializing in various techniques such as hand-setting, engraving, enamelling, and stringing. The brand also collaborates with artisan communities from different parts of India to revive endangered jewellery crafts.

Sabyasachi’s designs have become iconic in the Indian bridal scene. He reintroduced traditional nose rings and maangtikas, giving them a contemporary twist for modern brides. The Royal Bengal Mangalsutra, featuring regional motifs like palm trees and Bengal tigers, became a symbol of cultural pride and empowerment.

With his innovative and culturally rich designs, Sabyasachi continues to make a mark in the world of high jewellery. His commitment to preserving craftsmanship and creating heirloom pieces ensures that his creations will be treasured for years to come.

Mode- och smyckesdesignern Sabyasachi har nyligen presenterat sin senaste kollektion av High Jewellery i samarbete med Bergdorf Goodman, en välkänd återförsäljare i New York. Kollektionen visar upp Sabyasachis unika vision genom att kombinera traditionella element med samtida estetik.

En av höjdpunkterna i kollektionen är The Byzantine Cravate, en detaljerad kreation inspirerad av herrskrädderi som omvandlats för kvinnor. Den har komplexa detaljer och en blandning av ädelstenar och diamanter. En annan framstående del i kollektionen är The Moulin Rouge Suite, som innefattar influenser från olika historiska perioder och kulturer. Den kombinerar hantverk från medeltiden, Bysans, georgianska, viktorianska, italienska och bengaliska renässansrörelser.

Sabyasachis kärlek till smycken genomsyrar hans skapelser. Han tror på kraften hos uttrycksfulla smycken som kan värderas i generationer. Hans design balanserar mellan maximalism och minimalism och resulterar i smycken som är både visuellt slående och autentiska.

Designern hedrar de mestersmeder i Calcutta, kända som babus, som spelade en betydande roll inom Indiens smyckeshantverk. Sabyasachi minns sin barndoms fascination för sin mormors handgjorda halsband från Calcuttas mest ansedda smyckesbutik. Detta inspirerade honom att skapa smycken som avspeglar rikedomen i bengaliskt hantverk och kultur.

För att återuppliva Bengals smyckeshantverk har Sabyasachi återfört skickliga hantverkare till Calcutta. Hans Jewellery Atelier består av ett experterna i olika tekniker som handinfattning, gravyr, emaljering och trådning. Varumärket samarbetar också med hantverkssamhällen från olika delar av Indien för att återuppliva hotade smyckeshantverk.

Sabyasachis design har blivit ikonisk inom den indiska bröllopsscenen. Han återinförde traditionella näsringar och maangtikas genom att ge dem en samtida twist för moderna brudar. The Royal Bengal Mangalsutra, som innefattar regionala motiv som palmträd och bengaliska tigrar, blev en symbol för kulturell stolthet och kvinnlig styrka.

Med sina innovativa och kulturellt rika design fortsätter Sabyasachi att göra avtryck inom världen av höga smycken. Hans engagemang för att bevara hantverket och skapa arvssmycken garanterar att hans skapelser kommer att vara värdefulla i många år framöver.

Termer och begrepp:

– High Jewellery: exklusiva smycken av högsta kvalitet och unik design.
– Byzantine Cravate: smycke inspirerat av herrskrädderi omformad för kvinnor.
– Moulin Rouge Suite: en del av kollektionen med influenser från historiska perioder och kulturer.
– Maximalism: designstil som betonar överflöd av detaljer och rikedom.
– Minimalism: designstil som fokuserar på enkelhet och renhet.
– Mangalsutra: en traditionell indisk halskedja som bärs av gifta kvinnor.

För mer information, besök Sabyasachi.