Ökning av brottslighet rapporterad i Lambertville

En ökning av brottslighet har rapporterats under de senaste veckorna i Lambertville. Bland brotten finns stöld, tvist och bedrägeri.

En invånare på Brunswick Avenue rapporterade att deras post hade blivit stulen från deras brevlåda. Polispatrullman Zillox utreder fallet.

En tvist uppstod mellan entreprenörer angående en sak som hade försvunnit på en adress på Buttonwood Street. Löjtnant Brown ansvarar för utredningen av detta fall.

En invånare på Buttonwood Street anmälde misstänkt inbrott i sitt hem, men det visade sig vara en missuppfattning då legitima entreprenörer befann sig på platsen. Polispatrullman Lugo undersökte situationen och kunde snabbt avfärda eventuella problem.

På Weeden Street rapporterade en invånare att en oönskad person befann sig i deras bostad. Polispatrullman Bereheiko utredde situationen.

En invånare på North Union Street fick ett telefonsamtal från JCP&L där de påstod att hennes räkning var försenad. Efter att ha gjort en betalning insåg offret att det var ett bedrägeriförsök. Polispatrullman Zilliox utreder detta bedrägeri.

En 68-årig kvinna från Lambertville blev arresterad och åtalad för snatteri från en lokal affär. Hon släpptes mot borgen och har ett föredragningsdatum den 7 februari. Undersökningspoliserna Sergeant Gramlich och patrullman Zilliox hanterade fallet.

En man från New Hope blev arresterad och åtalad för att ha brutit mot en domstolsorder. Han fördes till Hunterdon Count Sheriffs avdelning där han placerades i förvar. DCpl Bast utreder fallet.

En 41-årig man från Lambertville blev arresterad och åtalad för misshandel. Montoya släpptes mot borgen och har ett föredragningsdatum den 7 februari. Patrullman Bereheiko är den som har arresterat mannen.

En affär på Bridge Street rapporterade att en man hade trespasserat på deras veranda. Patrullman Bereheiko utreder förfrämlingen.

En affär på North Union Street rapporterade att flera smycken hade stulits. DCpl Bast utreder brottet.

Det är viktigt att invånarna i Lambertville är vaksamma och rapporterar alla misstänkta aktiviteter till polisen för att hjälpa till att bekämpa brottsligheten i samhället.

En ökning av brottslighet har rapporterats i Lambertville de senaste veckorna. Bland brotten finns stöld, tvist och bedrägeri. Invånare har rapporterat stulen post från brevlådor, tvister mellan entreprenörer, inbrottsförsök som visade sig vara missuppfattningar, oönskade personer i bostäder och bedrägeriförsök genom telefonsamtal om försenade räkningar. Det har även varit fall av snatteri från en lokal affär, brott mot domstolsorder och misshandel.

Definitioner för förklara viktiga termer och jargong:

– Stöld: Att ta något tillhörande någon annan utan tillstånd eller med avsikt att behålla det.
– Tvist: En konflikt eller osämja mellan parter som kan involvera juridiskt eller affärsmässigt missnöje.
– Bedrägeri: Att lura eller vilseleda någon med avsikt att få ekonomisk eller personlig vinning.
– Inbrott: Olovligen ta sig in i någon annans bostad eller annan egendom med avsikt att begå brott.
– Misshandel: Att fysiskt skada eller angripa någon annan med avsikt att orsaka smärta eller skada.
– Snatteri: Att stjäla småsaker från en butik eller annan affärsverksamhet utan att betala för dem.
– Trespassera: Att olagligt tränga sig in på någon annans egendom utan tillstånd.

För att hjälpa till att bekämpa brottsligheten i samhället uppmanas invånarna i Lambertville att vara vaksamma och rapportera alla misstänkta aktiviteter till polisen.

För mer information kan du besöka Lambertville Police Departments hemsida: Länk till Lambertville Police Department.