Nya upptäckten av stela i södra Spanien ifrågasätter könsskillnader

En chockerande upptäckt gjordes nyligen av ett forskarteam vid en utgrävning i södra Spanien. Scholar Manuel Roso de Luna hittade en stentavla med graveringar, omgiven av karvningar av ett spjut, en brosch, ett svärd, en vagn och en spegel. Det var första gången som en gravsten från 2000 f.Kr. hittades på Iberiska halvön. Hittills har forskare avtäckt över 300 liknande platser i Spanien och Portugal.

Den senaste utgrävningen av en stela i södra Spanien blev chockerande på grund av hur den ifrågasatte könsstereotyper. Den 3000 år gamla nekropolisen hade gravmonument av olika slag och hjälpte universiteten i Durham, Sevilla, Huelva och Southampton att öka sin kunskap om stelae. Enligt El Pais “ifrågasätter stelan tidigare tolkningar av figurens kön på stenhällarna, där de med motiv runt huvudet tidigare lett till att figuren tolkats som kvinnlig, medan denna tydligt visar manlig genitalia.”

Durham University i Storbritannien gick ut med ett uttalande att stelan visar “en mänsklig figur med detaljerat ansikte, händer och fötter, en huvudbonad, ett halsband, två svärd och manliga genitala organ. Tidigare har arkeologer tolkat attribut som huvudbonad och halsband på en stela som en kvinnlig form, medan inkluderingen av vapen som svärd har tolkats som manliga ‘krigarstelae’.” Upptäckten ifrågasatte alla dessa antaganden och ledde till slutsatsen att “de sociala roller som avbildas i dessa sniderier var mer flexibla än man tidigare trott och begränsades inte till ett specifikt kön.”

Vanliga frågor (FAQ) baserade på huvudämnen och information som presenteras i artikeln:

1. Vad hittades vid utgrävningen i södra Spanien?
– Vid utgrävningen hittades en stentavla med graveringar och omgivande karvningar av ett spjut, en brosch, ett svärd, en vagn och en spegel. Det var den första gravstenen från 2000 f.Kr. som hittades på Iberiska halvön.

2. Hur många liknande platser har forskare hittat i Spanien och Portugal?
– Forskare har hittills avtäckt över 300 liknande platser i Spanien och Portugal.

3. Vad var chockerande med den senaste utgrävningen av en stela i södra Spanien?
– Det som var chockerande med den senaste utgrävningen var att den ifrågasatte könsstereotyper. Stelens gravmonument från en 3000 år gammal nekropol hade tidigare tolkats som kvinnliga, men den senaste stelen visar tydligt manlig genitalia, vilket utmanar tidigare tolkningar.

4. Vilka universitet har varit involverade i utgrävningen?
– Universiteten i Durham, Sevilla, Huelva och Southampton har varit involverade i utgrävningen och genom att studera stelae har de kunnat öka sin kunskap om dessa gravmonument.

5. Vad indikerar upptäckten om de sociala rollerna som avbildades i gravmonumenten?
– Upptäckten indikerade att de sociala roller som avbildades i gravmonumenten var mer flexibla än man tidigare trott och inte begränsades till ett specifikt kön.

Definition av nyckelord:

– Nekropol: En stor begravningsplats eller en stad med begravningsplatser.
– Stela: En upprätt stenplatta eller pelare med inskriptioner eller dekorationer som används som minnesmärke eller gravsten.

Förslag på relevanta länkar till huvuddomänen (notera att jag inte har tillgång till internet för att kontrollera giltighet):

Durham University (Durham University i Storbritannien som nämns i artikeln)
Universitat Politècnica de València (Ett universitet i Valencia, Spanien)
Universidad de Sevilla (Ett universitet i Sevilla, Spanien)