Indiens inflytande på smyckesvärlden och dess framstående historiska betydelse

Indien har under århundraden haft en djupgående och bestående inverkan på smyckesvärlden, konstaterar Rosena Sammi, grundare av The Jewelry Edit i New York. Känd för sin rika kulturella arv, exceptionellt hantverk och djupa uppskattning för utsmyckning, har Indien varit en betydande aktör inom den globala smyckeindustrin. Från forntiden till nutid kan Indiens inflytande ses inom olika aspekter, från design, teknik, material och kulturell betydelse, påpekar Rosena.

Under New York City Jewelry Week höll Rosena en virtuell session om “Indiskt smyckes designs historia och inverkan”. Siddharth Kasliwal från Gem Palace, Dr. Usha Balakrishnan, historiker och kurator och Priyanka Khanna, författare, bidrog till ämnet.

Målet var att föra Indien från bakom kulisserna till framkant och centrum. Indien har en sådan inverkan på design och smyckeslandskapet i stort, och ibland går det förlorat för människor, sa Rosena.

Dr. Usha Balakrishnan delade sina åsikter om historiska personer och den historiska betydelsen och spårade ursprunget till Indiens kärlek till smycken.

Enligt Dr. Usha, “Vi har en fortsatt smyckestradition och kärleken till utsmyckning går tillbaka 3 000 år. Den är mycket livlig och fortsätter än idag. Indien var världens juvelbazar, och under mer än 2 000 år försett världen med diamanter. Indien var hem för diamanter och även idag kommer den största mängden av diamanter som blir slipade, polerade och levererade till kunder runt om i världen från Indien.

Ädelstenar kom till Indien – rubiner från Burma, safirer från Kashmir och Afghanistan, och smaragder, ursprungligen från Egypten från vad som kändes som Cleopatra-gruvorna, och sedan från Colombia och Sydamerika och pärlor från Basra.

Alla samlades i Indien för att köpa ädelstenar och det gick huvudsakligen till Europa särskilt under renässansen. Men redan innan renässansen kom alla romerska ringar med diamanter från Indien. Man kan se många sådana ringar på museum runt om i världen idag; och särskilt under renässansen var handeln mellan Indien och Europa mycket livlig. Det var många designinfluenser som passerade fram och tillbaka mellan länderna. Det var ingen enkelresjä – många influenser kom från Europa till Indien som fortfarande lever kvar än idag.

Filigran och granulering, konsten med filigran som introducerades av portugiserna, eller emaljering, minakari som vi känner till det, kom till Indien från Europa, och i sin tur, Indien. Maisons i Paris inspirerades av Indien och det fortsätter ända idag – oavsett om det är motiv som paisley, påfjäder eller tofsen som blev så berömd under sent 1800-tal. Många av dessa interaktioner fortsatte över 2 000 år.

Ett exempel är Boucher

FAQ: Indiskt Smyckes Design och Historia

1. Vad är Indiens inverkan på smyckesvärlden?
Indien har haft en djupgående och bestående inverkan på smyckesvärlden på grund av sitt rika kulturella arv, exceptionellt hantverk och djupa uppskattning för utsmyckning.

2. Vad var syftet med Rosena Sammis virtuella session om indiskt smyckes design?
Syftet med sessionen var att föra Indien från bakom kulisserna till framkant och centrum genom att diskutera Indiens inverkan på design och smyckeslandskapet i stort.

3. Vilken historisk betydelse har Indien när det gäller smycken?
Enligt Dr. Usha Balakrishnan går Indiens kärlek till smycken tillbaka 3 000 år. Indien var en viktig handelsplats för ädelstenar och smycken, och under mer än 2 000 år försett världen med diamanter. Ädelstenar som rubiner, safirer och smaragder kom också till Indien från olika delar av världen.

4. Vilka influenser har passerat mellan Indien och Europa?
Det har varit en kontinuerlig influensutbyte mellan Indien och Europa när det kommer till smyckestillverkning. Filigran och granulering, introducerat av portugisiska, kom till Indien från Europa och inspirerade i sin tur Indiens hantverkstraditioner. Även minakari, eller emaljering, kom till Indien från Europa. Dessutom har många designinfluenser och motiv som paisley, påfjädrar och tofsar passerat mellan länderna.

5. Hur har Indiens smycken påverkat Europa?
Indiska smycken, inklusive diamantringar och andra smycken med ädelstenar, har haft en påverkan på Europa under århundraden. Designinfluenser från Indien har bidragit till utvecklingen av smyckesindustrin i Europas länder.

Related Links:
The Jewelry Edit
Indiskt smycken på Wikipedia