Celebration Planned to Honor Beloved Nags Head Jeweler

Published 4:39 pm Wednesday, February 7, 2024

A celebration is being organized to commemorate the life and legacy of Gail Kowalski, the esteemed owner of Jewelry by Gail in Nags Head. The event is scheduled to take place on Saturday, February 17, 2024, at 11 a.m. in the tranquil surroundings of Holy Trinity by the Sea.

Gail Kowalski was a cherished member of the local community and recognized for her exceptional craftsmanship and passion for jewelry. Her unique creations were beloved by patrons far and wide. As a tribute to her remarkable contributions, family, friends, and well-wishers will gather to honor her memory at the forthcoming event.

Following the heartfelt ceremony, attendees will be invited to a reception held at Jennette’s Pier, a picturesque venue in Nags Head. It is a space where stories will be shared, memories will be cherished, and the impact of Gail Kowalski’s talent and dedication will resonate.

Those who wish to attend the reception are kindly requested to RSVP by February 9. This will enable the organizers to make suitable arrangements and ensure a memorable experience for all who attend. To confirm your attendance, please call 252-441-5387.

Let us come together as a community to remember and celebrate the life of a remarkable individual who has left an indelible mark on the world of jewelry. Join us as we honor Gail Kowalski and her enduring legacy.

Stay informed and subscribe to The Coastland Times for the latest news updates.

En festlighet organiseras för att hedra livet och arvet efter Gail Kowalski, den ansedda ägaren av Jewelry by Gail i Nags Head. Evenemanget är planerat att äga rum lördagen den 17 februari 2024, kl. 11.00 i den lugna omgivningen av Holy Trinity by the Sea.

Gail Kowalski var en uppskattad medlem av den lokala gemenskapen och erkänd för sitt exceptionella hantverk och passion för smycken. Hennes unika skapelser var älskade av kunder långväga ifrån. Som en hyllning till hennes bemärkelsesvärda bidrag kommer familj, vänner och välgörare att samlas för att hedra hennes minne vid det kommande evenemanget.

Efter den hjärtliga ceremonin kommer deltagarna att bli inbjudna till en mottagning som hålls på Jennette’s Pier, en pittoresk plats i Nags Head. Det är en plats där historier kommer att delas, minnen kommer att värderas och inverkan av Gail Kowalskis talang och engagemang kommer att kännas.

De som önskar delta i mottagningen ombeds vänligen att RSVP senast den 9 februari. Detta kommer att möjliggöra för arrangörerna att göra lämpliga arrangemang och se till att det blir en minnesvärd upplevelse för alla som deltar. För att bekräfta din närvaro, vänligen ring 252-441-5387.

Låt oss tillsammans som en gemenskap minnas och fira livet hos en enastående individ som har lämnat ett obönhörligt avtryck inom smyckesvärlden. Delta med oss när vi hedrar Gail Kowalski och hennes bestående arv.

Håll dig informerad och prenumerera på The Coastland Times för de senaste nyhetsuppdateringarna.