Bronx and Manhattan Hit by Series of Armed Robberies

Armed robberies have been on the rise in the Bronx and Manhattan, with more than $100,000 in cash and jewelry stolen in four separate incidents last month, according to police reports. The criminals targeted unsuspecting individuals, using intimidation and violence to carry out their crimes.

In one incident, the suspects approached a group of three people near 1776 Eastchester Rd. in the Bronx. They rode up in a black car and brandished a gun, forcing their victims to comply with their demands. During the altercation, one of the thieves physically assaulted a man, causing minor injuries. The suspects made off with $115,000 worth of valuables, including cash, jewelry, and a watch.

A few days prior, the same group of criminals targeted a worker and a young boy outside a store near 1168 Burnett Pl. in the Bronx. After robbing them, they proceeded to enter the store and steal $400 worth of merchandise before fleeing the scene in a dark-colored sedan.

Police believe that this crew is responsible for two other armed robberies that occurred in Manhattan during the same time period. Despite ongoing investigations, no arrests have been made so far.

Authorities encourage anyone with information about the crimes to come forward and submit tips to the police through various channels, including Crime Stoppers hotline, online platforms, a mobile app, or text messaging.

The recent surge in armed robberies serves as a reminder of the need for increased vigilance and security measures in these areas. Law enforcement agencies are working diligently to apprehend the perpetrators and ensure the safety of residents in the Bronx and Manhattan.

Beväpnade rån har ökat i Bronx och Manhattan, med över 100 000 dollar i kontanter och smycken stulna i fyra separata händelser förra månaden, enligt polisrapporter. Brottslingarna riktade in sig på intet ont anande personer och använde hot och våld för att genomföra sina brott.

I ett fall närmade sig misstänkta en grupp om tre personer nära Eastchester Rd.1776 i Bronx. De kom fram i en svart bil och drog fram ett vapen, tvingade sina offer att följa deras krav. Under bråket misshandlade en av tjuvarna fysiskt en man, vilket orsakade mindre skador. Misstänkta lämnade platsen med värdesaker värda 115 000 dollar, inklusive kontanter, smycken och en klocka.

Några dagar tidigare riktade samma grupp av brottslingar in sig på en arbetare och en ung pojke utanför en affär nära Burnett Pl. 1168 i Bronx. Efter att ha rånat dem gick de in i affären och stal varor till ett värde av 400 dollar innan de flydde från platsen i en mörkfärgad sedan.

Polisen tror att denna grupp är ansvarig för ytterligare två beväpnade rån som inträffade i Manhattan under samma tidsperiod. Trots pågående utredningar har inga gripanden gjorts hittills.

Myndigheterna uppmanar alla som har information om brotten att träda fram och lämna tips till polisen genom olika kanaler, inklusive Crime Stoppers-linjen, onlineplattformar, en mobilapp eller textmeddelanden.

Den senaste ökningen av beväpnade rån fungerar som en påminnelse om behovet av ökad vaksamhet och säkerhetsåtgärder inom dessa områden. Strafverksmyndigheter arbetar hårt för att gripa förövarna och säkerställa invånarnas säkerhet i Bronx och Manhattan.