BlueStone Jewellery Plans IPO to Raise ₹2,000 Crore with Backing from Tata Group Chairman and Zerodha Co-founder

BlueStone Jewellery, an online-first jeweller, is looking to raise around ₹2,000 crore through an initial public offering (IPO), according to a recent report. This move is backed by Tata Group Chairman Ratan Tata and Zerodha co-founder Nikhil Kamath. The company is now seeking pitches from investment bankers to market the IPO, which will involve diluting a 10-15 per cent stake through a fresh issue of shares and an offer for sale (OFS).

BlueStone Jewellery had initially planned to go public in 2022, but the plans were postponed. Instead, the company raised funds from private equity (PE) firms. Last year, BlueStone attracted ₹550 crore in investments, achieving a net valuation close to $440 million. The company has also received funding from investors such as Nikhil Kamath, Ranjan Pai, Amit Jain, Deepinder Goyal, and 360 One.

Positioning itself as a leading contender in the industry, BlueStone competes with listed giants such as Titan’s Tanishq brand, Kalyan Jewellers, and the recently public Senco Gold. BlueStone currently has over 180 points of sale nationwide and offers an extensive catalogue of over 8,000 unique jewellery designs. It has jewellery manufacturing units in Mumbai, Jaipur, and other locations.

Expanding its presence beyond the online realm, BlueStone ventured into the offline market with its first store in Delhi’s Pacific Mall in 2018. Since then, it has expanded to five additional locations across Mumbai, Hyderabad, and Chandigarh.

BlueStone Jewellery reported a significant increase in operating revenue, with ₹771 crore for the year ended March 2023 compared to ₹461 crore in FY22.

By going public, BlueStone Jewellery aims to raise funds for further expansion and establish a stronger presence in the competitive jewellery market. With the backing of prominent figures such as Ratan Tata and Nikhil Kamath, the company is positioning itself as a formidable player in the industry.

BlueStone Jewellery, en online-orienterad juveler, planerar att samla in cirka ₹2,000 crore genom en initial offentliggörande (IPO), enligt en nylig rapport. Denna åtgärd stöds av Tata Group Chairman Ratan Tata och medgrundaren av Zerodha Nikhil Kamath. Företaget söker nu förslag från investeringsbanker för att marknadsföra IPO:en, vilket kommer att innebära att man minskar en 10-15 procentig andel genom att ge ut nya aktier och genom ett erbjudande om försäljning (OFS).

BlueStone Jewellery hade ursprungligen planerat att gå i börsen 2022, men planerna sköts upp. Istället lyckades företaget samla in kapital från riskkapitalföretag. Förra året lockade BlueStone ₹550 crore i investeringar och uppnådde en nettovärdering på nära $440 miljoner. Företaget har också fått finansiering från investerare som Nikhil Kamath, Ranjan Pai, Amit Jain, Deepinder Goyal och 360 One.

Genom att positionera sig som en ledande konkurrent inom branschen konkurrerar BlueStone med listade jättar som Titans varumärke Tanishq, Kalyan Jewellers och nyligen offentliga Senco Gold. BlueStone har för närvarande över 180 försäljningsställen över hela landet och erbjuder en omfattande katalog med över 8,000 unika smyckesdesigner. Företaget har smyckestillverkningsenheter i Mumbai, Jaipur och andra platser.

Genom att expandera sin närvaro utanför den onlinebaserade marknaden, satsade BlueStone på den offlinebaserade marknaden med sin första butik i Pacific Mall i Delhi 2018. Sedan dess har man utökat till ytterligare fem platser i Mumbai, Hyderabad och Chandigarh.

BlueStone Jewellery redovisade en betydande ökning av intäkterna, med ₹771 crore för räkenskapsåret som slutade i mars 2023, jämfört med ₹461 crore under FY22.

Genom att bli offentligt noterade siktar BlueStone Jewellery på att samla in medel för ytterligare expansion och etablera en starkare närvaro på den konkurrensutsatta juvelmarknaden. Med stöd av framstående personer som Ratan Tata och Nikhil Kamath positionerar sig företaget som en kraftfull aktör inom branschen.