Att göra skillnad genom kulturellt smycke

En lokalkvinna från Kenya har funnit ett sätt att använda smycken för att hjälpa kvinnor som övervinner våld i hemmet. Lilian Stephens, som nu är bosatt i USA, har startat sitt företag Alili Bold Accessories där hon tillverkar och säljer afrikanska smycken inspirerade av Maasai-stammen i Kenya. Alla intäkter går till kvinnor som lider av våld i hemmet och kvinnor som kämpar med drogmissbruk.

Det är ingen hemlighet att våld i hemmet är ett utbrett problem, och speciellt för invandrarkvinnor. Enligt National Organization of Women är våldstalen för invandrarkvinnor så höga som 49,8 procent – nästan tre gånger den nationella genomsnittet.

Lilian Stephens själv har lämnat Kenya för nästan 30 år sedan och hamnade snabbt i en destruktiv relation. Hon blev utsatt för både fysisk och emotionell misshandel, och hennes uppehållstillstånd användes som hot för att hålla henne under kontroll. Efter att ha lämnat den skadliga relationen och hittat skydd i en kvinnojour, fick hon hjälp att få permanent uppehållstillstånd.

Denna erfarenhet ledde till att Lilian Stephens bestämde sig för att ge tillbaka. Hon startade Alili Bold Accessories för att hjälpa kvinnor i liknande situationer. Genom att tillverka och sälja Maasai-inspirerade smycken kan hon samla in pengar för att stödja invandrarkvinnor som lider i tystnad. Många av dessa kvinnor är rädda att be om hjälp av rädsla för att bli anmälda till polisen eller att bli utvisade på grund av sin osäkra invandringsstatus.

Förutom att hjälpa kvinnor direkt, inleder Lilian Stephens sitt engagemang genom att arrangera årliga leksaksinsamlingar för barn. Hon tror att genom att förändra barnens upplevelser kan hon indirekt förändra hela familjens livssituation.

Våld i hemmet är en allvarlig fråga som behöver adresseras på olika nivåer, och Lilian Stephens har hittat en unik väg att bidra till förändring. Genom att kombinera sin passion för smycken och hennes egen erfarenhet av överlevnad kan hon erbjuda hjälp och stöd till kvinnor som annars skulle kämpa i tystnad.

Om du vill stödja Lilian Stephens och hennes verksamhet kan du besöka hennes hemsida eller följa henne på sociala medier. Varje lördag kan du även träffa henne på Waco Farmers Market och lyssna på någon av hennes fantastiska berättelser.

En FAQ-sektion baserad på de huvudsakliga ämnena och informationen som presenteras i artikeln:

Frågor och svar:

1. Vad är Alili Bold Accessories?
Alili Bold Accessories är ett företag som grundades av Lilian Stephens. De tillverkar och säljer afrikanska smycken inspirerade av Maasai-stammen i Kenya.

2. Vart går intäkterna från försäljningen av smyckena?
Alla intäkter går till kvinnor som lider av våld i hemmet och kvinnor som kämpar med drogmissbruk.

3. Varför är våld i hemmet ett utbrett problem för invandrarkvinnor?
Enligt National Organization of Women är våldstalen för invandrarkvinnor så höga som 49,8 procent, nästan tre gånger den nationella genomsnittet.

4. Vilken erfarenhet har Lilian Stephens själv haft med våld i hemmet?
Lilian Stephens har själv lämnat Kenya för nästan 30 år sedan och har varit i en destruktiv relation. Hon har varit utsatt för både fysisk och emotionell misshandel.

5. Hur kan folk stödja Lilian Stephens och hennes verksamhet?
Du kan besöka hennes hemsida eller följa henne på sociala medier för att stödja henne. Du kan också träffa henne på Waco Farmers Market varje lördag och lyssna på hennes berättelser.

Definitioner av viktiga termer och jargong:

1. Maasai-stammen – en ursprungsbefolkning i östra Afrika, främst i Kenya och Tanzania.

2. Invandrarkvinnor – kvinnor som invandrat till ett annat land, ofta på grund av olika skäl som krig, flykt från förföljelse eller ekonomiska möjligheter.

3. Våld i hemmet – fysisk, psykisk eller sexuell misshandel som sker inom familjen eller i en hemmiljö.

4. Kvinnojour – en organisation eller plats som erbjuder skydd och stöd till kvinnor som är utsatta för våld i hemmet eller andra former av misshandel.

Relaterade länkar:

Alili Bold Accessories hemsida
Alili Bold Accessories på Instagram
Alili Bold Accessories på Facebook