Artisan Alley & Gifts: One-Stop Shop for Local Artisans

Artisan Alley & Gifts in Menomonie is revolutionizing the way we shop for unique and handmade items. This consignment store brings together a diverse collection of local artists and their crafts, creating a one-stop shop for art enthusiasts and gift seekers.

Located at 226 Main St. E, Suite A, Artisan Alley & Gifts is conveniently nestled between Dragon Tale Books and The Gin Mill in downtown Menomonie, just three blocks away from UW-Stout. With its charming location, the store offers a delightful shopping experience, where you can explore a wide range of paintings, planter boxes, handmade clothing, jewelry, wind chimes, soaps, wood engravings, cups, and more.

Owner Missy Millar’s quest for unique and exquisite items led her to connect with approximately 28 talented artists, who now showcase their creations in the store. Instead of relying on mass-produced products, Artisan Alley & Gifts invites visitors to discover the craftsmanship and creativity of local artisans.

Since its opening on Jan. 24, Artisan Alley & Gifts has become a hub for artistic expression and community support. The grand opening, held on Tuesday, Feb. 6, marked the beginning of an exciting journey. Now, the store welcomes customers from Tuesday to Friday, 10am-5pm, and on Saturdays from 10am-4pm.

By visiting Artisan Alley & Gifts, you have the opportunity to support passionate local artists while finding unique and handmade treasures. Whether you’re searching for a special gift or want to add a personal touch to your own space, this curated collection of artistic expressions is sure to captivate your imagination.

Experience the artistic vibrancy of Menomonie by visiting Artisan Alley & Gifts at 226 Main St. E Suite A. Stay connected with the store and get to know the artists behind the creations by following Artisan Alley & Gifts on Facebook. Embrace the beauty of handmade art and support local talents, all under one roof.

Artisan Alley & Gifts i Menomonie revolutionerar sättet vi handlar för unika och handgjorda föremål. Denna konsignationsbutik samlar en mångsidig samling av lokala konstnärer och deras hantverk, vilket skapar en enda plats för konstentusiaster och presentletare.

Beläget på 226 Main St. E, Suite A, är Artisan Alley & Gifts bekvämt beläget mellan Dragon Tale Books och The Gin Mill i centrala Menomonie, bara tre kvarter bort från UW-Stout. Med sin charmiga plats erbjuder butiken en trevlig shoppingupplevelse, där du kan utforska ett brett utbud av målningar, planteringslådor, handgjorda kläder, smycken, vindklockor, tvålar, trägraveringar, koppar och mer.

Ägaren Missy Millars strävan efter unika och utsökta föremål ledde henne att komma i kontakt med cirka 28 begåvade konstnärer som nu visar upp sina skapelser i butiken. Istället för att förlita sig på massproducerade produkter inbjuder Artisan Alley & Gifts besökare att upptäcka yrkesskickligheten och kreativiteten hos lokala konstnärer.

Sedan sin öppning den 24 januari har Artisan Alley & Gifts blivit en knutpunkt för konstnärligt uttryck och samhällsstöd. Den stora öppningen, som hölls tisdagen den 6 februari, markerade början på en spännande resa. Nu välkomnar butiken kunder från tisdag till fredag, kl. 10-17, och på lördagar från kl. 10-16.

Genom att besöka Artisan Alley & Gifts har du möjlighet att stödja passionerade lokal konstnärer samtidigt som du hittar unika och handgjorda skatter. Oavsett om du letar efter en speciell present eller vill lägga till en personlig touch i ditt eget utrymme kommer denna handplockade samling av konstuttryck säkerligen att fånga din fantasi.

Upplev konstnärlig livfullhet i Menomonie genom att besöka Artisan Alley & Gifts på 226 Main St. E, Suite A. Håll kontakten med butiken och lär känna konstnärerna bakom skapelserna genom att följa Artisan Alley & Gifts på Facebook. Omfamna skönheten i handgjord konst och stöd lokala talanger, allt under ett och samma tak.